Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #582580

Mesleki rehberlik hizmetlerinde gencin çeşitli meslekleri tanıması için yardım etmek önemlidir. Bu nedenle bir meslek ile ilgili bilinmesi gereken bazı bilgiler mevcuttur. aşağıdakilerden hangisi meslekle ilgili bilinmesi gereken bu bilgilerden birisi değildir?


İş yerlerine ziyaret, gözlem ve incelemeler

Mesleğin gerektirdiği faaliyetler, yapılan işin özellikleri

Çalışma ortamı ve koşullarının araştırılması

Meslekte ilerleme ve kazanç durumu nasıldır?

Mesleğe hazırlanma ve girişin nasıl olacağının araştırılması


Yanıt Açıklaması:
  • Mesleğin gerektirdiği faaliyetler, yapılan işin özellikleri... işte gereken sorumluluklar, görevler, güçlükler nelerdir? Bu meslek ne gibi etkinlikleri kapsamaktadır?..., gibi işin esas yapısını ortaya koyacak bilgiler. • Çalışma ortamı ve koşulları nasıldır? İş nasıl bir ortamda yürütülüyor. Bu ortamda neler kullanılıyor, kimlerle ilişkiye giriliyor? Günlük, haftalık çalışma saatleri, çalışma koşullarının güç olup olmadığı gibi bilgiler. • Bu meslekte çalışanlarda aranan nitelikler nelerdir? Yaş, cinsiyet, boy, ağırlık, duyu organlarının hassaslığı gibi nitelikler yönünden bir sınırlama ya da tercih durumu var mı? ‹ş ne gibi yetenekler gerektiriyor (genel ve özel yetenekler açısından). Bunun yanında yabancı dil bilme, bilgisayar kullanma vb. yeterlilikler gerektiriyor mu? gibi bilgiler. • Mesleğe hazırlanma ve giriş nasıl olmaktadır? Meslek nasıl bir eğitim gerektiriyor? Eğitimi veren kurumlar, süresi, bu okullara giriş koşulları, okuldan sonra staj ve uygulama gerekip gerekmediği... işe giriş sınavla mı, koşulları nasıl? gibi bilgiler. • Meslekte ilerleme ve kazanç durumu nasıldır? Mesleğin başlangıçtaki kazanç ve statüsü nasıldır? Bu statü ve gelir nelere bağlı olarak ve nasıl artmaktadır? Meslek ömür boyu sürecek nitelikte midir, emeklilik koşullan nasıldır? gibi bilgiler. Bu bilgiler mesleğin özelliğine ve bilgiyi kullanacak kişinin ihtiyacına göre geliştirilebilir. Böylece, daha önce bir meslek üzerine ayrıntılı bilgisi olmayan gencin mesleği yeterince tanıması, avantajları ve dezavantajları üzerinde düşünmesi sağlanır. Ancak burada önemli bir sorun bu bilgilerin nerelerden ve nasıl sağlanacağıdır?İş yerlerine ziyaret, gözlem ve incelemeler ise bu bilgilerden ziyade bilgileri elde etme yolları arasında yer alır.
Yorumlar
  • 0 Yorum