Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #582659

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde grup rehberliği ile grupla psikolojik danışma arasındaki farklar doğru ifade edilmektedir?


Grupla psikolojik danışma eğitsel bilgi verirken grup rehberliği bireyin sorunlarına odaklanır.

Grupla psikolojik danışmada daha yoğun duygu paylaşımında bulunulabileceği yakın ilişkisel ortam gerektirirken grup rehberliği sınıf ortamında uygulanabilir.

Grupla psikolojik danışma üyelerin bilişsel düzeyde konuyu anlamalarına yönelik daha kısa süreli iken grup rehberliği tutum ve davranış değişikliği amacıyla daha yoğun ve daha uzun sürelidir.

Grupla psikolojik danışmada okul danışmanı, bir eğitici öğretmen rolündeyken grup rehberliğinde ise psikolojik danışma ilke ve tekniklerini bilen yeterli bir psikolojik danışmandır.

Grupla psikolojik danışma sınıf ortamlarında yürütülebilir iken grup rehberliği daha az sayıda bireyle özel bir ortamda yürütülmektedir.


Yanıt Açıklaması:

Grup rehberliğiyle “Grupla Psikolojik Danışma” arasında da bazı farklar vardır. Bu farklar şöyle vurgulanabilir: • Grup danışmanlığı bireylerin belli bir sorununa ya da bir alanda davranış değişikliğine odaklanırken, grup rehberliği, daha çok eğitsel ve mesleki bilgi vermeyi amaçlar. • Grup danışmanlığı, üyelerin daha yoğun duygu paylaşımında bulunabilecekleri daha yakın ilişkisel ortam gerektirirken, grup rehberliği sınıf ortamında uygulanabilir. • Grup danışmanlığı tutum ve davranış değişikliği amacıyla daha yoğun ve daha uzun süreci gerektirir, grup rehberliğiyse üyelerin bilişsel düzeyde konuyu anlamalarına yönelik daha kısa süreli olarak gerçekleştirilebilir. • Grup danışmanlığı, psikolojik danışma ilke ve tekniklerini bilen, terapötik birikimi kullanmada yeterli bir psikolojik danışman (profesyonel uzman) tarafından gerçekleştirilir. Grup rehberliğindeyse okul danışmanı, bir eğitici öğretmen gibi, belirlenen konuda, belirli aktivitelerle öğrencilere bilgi verme ve yeterlik kazandırmayı amaçlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum