Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #587890

Aşağıdakilerden hangisi grup rehberliği ve danışmanlığının farkıyla ilgili doğru bir bilgidir?


Grup rehberliği bireylerin belli alanda davranış değişikliğine odaklanır.

Grup rehberliği sınıf ortamında uygulanabilir.

Grup rehberliği daha uzun sürer ve daha yoğundur.

Grup rehberliğinde daha yoğun duygu paylaşımında bulunulabilir.

Grup danışmanlığı daha çok eğitsel ve mesleki bilgi vermeyi amaçlar


Yanıt Açıklaması:

Grup rehberliğiyle dördüncü ünitede incelediğiniz “Grupla Psikolojik Danışma” arasında da bazı farklar vardır. Bu farklar şöyle vurgulanabilir:
• Grup danışmanlığı bireylerin belli bir sorununa ya da bir alanda davranış değişikliğine odaklanırken, grup rehberliği, daha çok eğitsel ve mesleki bilgi vermeyi amaçlar.
• Grup danışmanlığı, üyelerin daha yoğun duygu paylaşımında bulunabilecekleri daha yakın ilişkisel ortam gerektirirken, grup rehberliği sınıf ortamında uygulanabilir.
• Grup danışmanlığı tutum ve davranış değişikliği amacıyla daha yoğun ve
daha uzun süreci gerektirir, grup rehberliğiyse üyelerin bilişsel düzeyde konuyu anlamalarına yönelik daha kısa süreli olarak gerçekleştirilebilir.
• Grup danışmanlığı, psikolojik danışma ilke ve tekniklerini bilen, terapötik
birikimi kullanmada yeterli bir psikolojik danışman (profesyonel uzman) tarafından gerçekleştirilir. Grup rehberliğindeyse okul danışmanı, bir eğitici öğretmen gibi, belirlenen konuda, belirli aktivitelerle öğrencilere bilgi verme ve yeterlik kazandırmayı amaçlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum