Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #586694

Aşağıda verilenlerden hangisi okul öncesi döneme ait bir gelişimsel görevdir?


Büyük ve küçük kaslarını kullanmayı öğrenmek.

Kurumsal kurallara uyarak yaşamayı öğrenmek

Anne-baba dışındaki başka yetişkinlerle iletişim kurmayı öğrenmek

Zaman kavramını öğrenmek

Yemek yeme, kendi başına giyinebilme, temizlik gibi “özbakım becerilerini” geliştirmek


Yanıt Açıklaması:

A, B, C ve D şıklarında verilenler okul çağındaki gelişimsel görevlerdir. E şıkkında verilen ise okul öncesi gelişim görevlerindendir. Cevap E şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum