Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #586766

I. Bedenini kendine özgü nitelikleriyle tanımak ve kabul etmek
II. İlköğretimde hedeflenen; okuma, yazma ve aritmetik alanında temel becerileri kazanmak
III. Vicdan ve değerler sistemini geliştirmek
IV. Yaşıtları arasında liderlik özelliklerini göstermek
Havighurst'e göre yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri okul çağındaki çocukların büyüme gösterdikleri özgül alanlar arasındadır?


Yalnız IV

I ve IV

II, III ve IV

I, II ve IV

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

İlköğretim çağındaki çocukların Havighurst'a göre edinmesi gereken becerilerden biri liderlik özelliği göstermek değildir. Cevap E şıkkıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum