Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #587674

Maslow’un ihtiyaçlar piramidine göre bireyin en temelde karşılaması gereken ihtiyacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Kendini gerçekleştirme

Fizyolojik bedensel ihtiyaçlar

Güvende olma

Bilme ve anlama

Estetik ve yaratıcılık


Yanıt Açıklaması:

Maslow bu ihtiyaçları hiyerarşik bir sıralamayla şu şekilde sıralar: • Fiziksel ihtiyaçlar: Yaşamı sürdürmek için gerekli olan hava, su, besin, etkinlikte bulunma, uyku vb. • Güvenlik ihtiyacı: Kendini güven içinde hissetme, tehlikelerden korunma, vb. • Sosyal ihtiyaçlar: Sevme, ait olma, bağlılık, kimlik duygusu kazanma, benimsenme vb. • Saygınlık ihtiyacı: Başarı, tanınma, özsaygı, kendine değer verme, statü sahibi olma vb. • Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: Kişinin tüm potansiyelini kullanabilmesi, yeteneklerini geliştirme, kendini yaratıcı ve üretken biçimde ortaya koyabilme. Daha çok bilme, evreni ve yaşamı anlama, estetik beğenileri ve yaratıcılığı geliştirme. En temelde karşılanması gerekn ihtiyaçlar ise fizyolojik bedensel ihtiyaçlardır

Yorumlar
  • 0 Yorum