Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #587882

Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı rehberlik programlarından ana unsurlarından olan bireysel planlamanın danışman rollerini bir arada vermektedir?


Rehberlik, konsültasyon ve program uygulama

Psikolojik danışma, konsültasyon , koordinasyon ve yönlendirme

Rehberlik, bireyi tanıma, izleme ve değerlendirme

Araştırma ve geliştirme, personel gelişimi, okul personeli ve çevreyle ilişkiler

Sevk, konsültasyon, psikolojik danışma


Yanıt Açıklaması:

Bireysel planlamanın tanımı; Öşrencilerin kişiselsosyal, eşitsel ve mesleki alanlarda planlama yapmalarına ve kendi gelişimlerini izlemelerine yardım eder. Amacı; Planlama, amaç belirleme. Hedeşenen alanları; Eğitsel, • Çalışma alışkanlışı- nın kazanılması • Eşitsel fırsatların farkına varabilme • Uygun derslerin seçimi • Yaşam boyu öşrenme • Sınav sonuçlarının deşerlendirilmesi. Mesleki, • Mesleki fırsatlar hakkında bilgi sahibi olma • Mesleki eşitim hakkında bilgi sahibi olma. Kişisel ve sosyal, • Saşlıklı bir benlik kavramının gelişimi • Uygun sosyal davranışların gelişimi. Danışmanın rolleri ise; Rehberlik • Bireyi Tanıma • İzleme ve Deşerlendirmedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum