Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #568953

Gelişimsel Rehberlik anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Özellikle öğrenim başarısını arttırma ya da meslek seçimi gibi sorunlarla ilgilenir.

Bunalım durumlarında düzeltici bir rol oynar.

Bunalım durumunda çare bulucu yardım sağlamayı amaçlar.

Eğitim ortamına uyum sağlama asıl amacıdır.

Sosyal beklentiyi karşılama gibi bazı görevleri yerine getirmeleri gerektiğini savunur.


Yanıt Açıklaması:

Gelişimsel rehberlik; bireyin sürekli gelişim halinde olduğunu vurgular. Ayrıca,
bir gelişim basamağını başarıyla geçirenlerin, daha sonraki gelişim basamaklarına
ait gelişim görevlerini de başaracağı gerçeğine dayanmaktadır. Gelişimsel anlayışı
benimseyen uzmanlara göre; her birey, yaflam› boyunca bir dizi sosyal beklentiyi
karşılama, döneme özgü davranış kalıplarını gösterme, yani gelişim görevlerini başarıyla yerine getirme durumundadır. Birbirinden farklı gelişim aşamalarındaki bireylerin, kendilerini ve çevrelerini doğru değerlendirmeleri halinde, beklentileri
karşılayacak davranışları göstermeleri kolaylaşacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum