Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #569721

  1. Kültürün kendilerinden beklediği rolleri geliştirmek
  2. Düzenli çalışmaya alıştırma
  3. Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak
  4. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini belirlemek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri okulöncesi eğitimin işlevleri arasındadır?


I ve II

II ve III

I ve III

II ve IV

I ve IV


Yanıt Açıklaması:

Genel olarak okulöncesi eğitimin işlevleri şu şekilde açıklanabilir:
• Çocukların beden, zihin, psikososyal gelişim olmak üzere bütünsel gelişimlerine ve bakımlarına yardımcı olmak.
• Gecekondu, kırsal yöreler gibi elverişsiz bölgelerde yaşayan çocukların,
yetersiz kültür ve yaşam koşullarından dolayı oluşan farklılıklarını gidererek, onlara ortak bir yetişme ortamı oluşturmak ve böylece temel eğitime hazırlamak.
• Çocuklar›n Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak.
• Çevresiyle uyumunu sağlayacak, kişisel ve sosyal yaşam için gerekli temel
insan ilişkilerini geliştirmek ve sağlıklı davranışlar kazandırmak.
• Düzenli çalışma, işbirliği yapma alışkanlığı ve becerileri kazanmak.

Yorumlar
  • 0 Yorum