Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #587043

Yaşadığı bir sorundan ötürü psikolojik yardım almayı düşünen bir kişinin çevresindekiler tarafından yanlış anlaşılacağını düşünerek korkması sonucunda psikolojik yardım almasını engelleyen etmen aşağıdakilerden hangisidir?


Güven eksikliği

Psikolojik yardım almaya ilişkin olumsuz tutumlar

Etiketlenme korkusu

Ortamın uygunluğu

Mesleğin bilinmemesi


Yanıt Açıklaması:

Psikolojik yardım almayı engelleyen etmenlerin en önemlilerinden biri, kişilerin yardım alırlarsa çevreleri tarafından, “hasta olarak etiketlenecekleri” korkusudur. Özellikle yardım almayla ilgili olumsuz tutumları olan kişiler, yardım alanlar hakkında böylesi bir yorum yapmaya, daha yatkın olmaktadırlar. Oysa psikolojik yardım alanlarından biri olarak ele aldığımız rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde, yardım talep edenlerin “hasta” olarak etiketlenmeleri söz konusu değildir. Aksine, bu alanda yardım verilen kişilerin ruh sağlıklarının yerinde olması, diğer bir deyişle, “hasta” olmamaları ilkesi geçerlidir. Bu hizmetlerden etkin yararlanma kişilerin sağlıklılık durumlarının devam etmesine ortam yaratan önleyici sağlık hizmetlerini içermektedir. Okullarda yürütülen psikolojik danışma hizmetlerinin tanıtımında, sorunları giderme işleri yerine, geliştirici, destekleyici işlevinin vurgulanması, bu engeli yenmeyi kolaylaştıracaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum