Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #586180

Aşağıdakilerden hangisi ilköğretimde rehberlik programının dayandığı felsefi temellerle ilgili doğru bir bilgidir?


Rehberlik uzmanı velilerdense öğretmenlerle iş birliği içinde olmalıdır.

Ergenlere ve yetişkinlere verilecek eğitimden daha az karmaşıktır.

Rehberlik uzmanlarının ölçme araç ve gereçlerini hazırlama değil rehberlik etkinliklerini programlama gibi görevleri vardır.

Her okulda hedefler aynı olduğundan rehberlik hizmetleri değişken değil, aynıdırç

Çocukların gelişimini kontrol altına almak değil, onu desteklemek ve kolaylaştırmak amaçlarındandır.


Yanıt Açıklaması:
 1. Çocuklar dahil, tüm bireyler cinsiyeti, yaşı, ırkı, yeteneği, performansı ya da
  toplumsal statüsü ne olursa olsun değerli birer varlıktır. Her birey eşsizdir.
  Herkes kendi kapasiteleri ölçüsünde gelişme hakkına sahiptir. Rehberlik
  hizmetleri ayrım yapmaksızın tüm çocuklara gerekli yardımları sağlamayı
  amaçlamalıdır.
  2. İlköğretimde rehberlik etkinliklerinin işlevi, çocukların gelişimini desteklemek ve kolaylaştırmaktır.
  3. Okulda rehberlik uzmanı ya da okul danışmanı varsa, okuldaki tüm personel, özellikle de sınıf öğretmenleriyle yönetici ve velilerle işbirliği içinde
  çalışmalıdır.
  4. Gelişimsel rehberlik anlayışı, ilköğretim düzeyindeki çocuğun potansiyel
  güçlerini ortaya çıkarmaya önem verir. Çocuğun bu açıdan kendini daha iyi
  tanımasına çalışır. Gelişimin tüm alanlarında, söz konusu olan gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacak bir okul ortamı yaratması hedeflenir. Ancak uygulamalar içinde doğal olarak krize müdahale, problem çözme gibi hizmetlere de yer verilir.
  S O R U
  5. İlköğretim düzeyindeki öğrencilere verilecek rehberlik hizmetleri gelişim
  döneminin özellikleri ve farklılıklarından dolayı ergenlere ve yetişkinlere
  verilecek hizmetlerden farklı ve daha karmaşıktır.
  6. Rehberlik hizmetlerini yürütmede sınıf öğretmenleri anahtar konumundadır.
  Ancak, ilköğretim okullarına, öğrenci sayıları dikkate alınarak, yeterli uzman
  personel atanmalıdır. Rehberlik uzmanları, özellikle öğretmenlere müşavirlik hizmeti verme, psikolojik danışma yardımı yapma, ölçme araç ve gereç-
  leri hazırlama, rehberlik etkinliklerini programlama ve çalışmaları koordine
  etme gibi konularda önemli görev ve sorumluluklar üstlenirler.
  7. İlköğretimdeki gelişimsel rehberlik hizmetleri, okuldaki eğitim öğretim hizmetlerinin tamamlayıcı ve bütünleyici bir parçasıdır.
  8. Gelişimsel rehberlik programının hedefleri, okulun felsefesi, misyonu, rehberliğin ilkeleri ve öğrenci ihtiyaçları üzerine temellendirilmelidir. Bu nedenle hedefler okuldan okula farklılıklar gösterebilir.
Yorumlar
 • 0 Yorum