Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #587444

I. Anadillerini güzel konuşmalarını sağlamak
II. Yabancı dil öğrenimine başlamalarını sağlamak
III. Sınıf farklarından kaynaklı yetersizlikleri gidermek
IV. Düzenli çalışma ve işbirliği yapma alışkanlığı kazandırmak
Yukarıda verilenlerden hangileri Okul Öncesi eğitimin işlevleri arasında gösterilebilir?


I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

I,II ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Yabancı dil kazanımı okul öncesi eğitimin bir parçası olabilir, fakat esaslarından biri değildir. Bu yüzden cevap B şıkkıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum