Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #590542

  1. Gelişim nöbetleşe devam eder.
  2. Tüm bireylerin gelişimi aynıdır.
  3. Özelden genele doğrudur.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gelişimin evrensel ilkelerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

Yalnız III

I ve III


Yanıt Açıklaması:

Gelişimde evrensel kabul edilen bazı ilkeler şunlardır:
• Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür.
• Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir.
• Gelişim nöbetleşe devam eder.
• Gelişim baştan ayağa, içten dışa, genelden özele doğrudur.
• Gelişimde kritik dönemler vardır.
• Gelişim bir bütündür. Farklı alanlar, yönler birbirini etkiler.
• Gelişimde bireysel farklar vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum