Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #569313

 1. Rehberlik eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.
 2. Rehberlik hizmetleri her dönemdeki gelişim görevlerinin başarılmasını kolaylaştırır.
 3. Rehberlik hizmetleri gelişim görevlerini gerçekleştiremeyen öğrenciler içindir.
 4. Sürece değil sonuçlara önem verir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gelişim görevlerinin rehberlik hizmetlerine yansıyan doğurgularındandır?


I ve III

I ve II

II ve III

I ve IV

III ve IV


Yanıt Açıklaması:
 • Gelişimsel rehberlik yaklaşımı öğrenciyi, sürekli gelişim ve değişim içinde bir varlık olarak kabul eder.
 • Öğrencinin kendine özgü gelişim hızıyla gelişimdeki bireysel ayrılıkları dikkate alır. Özel ihtiyaçların erken tanımlanmasının gelişim açısından önemini kabul eder.
 • Rehberlik hizmetleri, her dönemdeki, gelişim görevlerinin başarılmasını kolaylaştırıcı etkinliklere ağırlık verir.
 • Bu hizmetler, okul öncesinden başlayarak yüksek öğretim sonuna dek, eğitim süreci boyunca, tüm öğrencilerin ihtiyaçlarına yöneliktir.
 • Her öğrencinin, her gelişim aşamasında farklı derecelerde de olsa, rehberlik yardımına gereksinimi vardır. Bu nedenle rehberlik hizmetleri tüm öğrenciler içindir.
 • Rehberlik hizmetleri, eğitim sürecinin ayrılmaz ve yaşamsal bir parçasıdır.
 • Tüm eğitim süreci içine kaynaştırılmalı ve bu süreçle bütünleştirilmelidir.
 • Bu hizmetler, öğrencilere, tüm e¤itim sürecinde başarılı olmaları için gerek duyulan temel beceri ve öğrenme yaşantılarını kazandırmayı hedefler. Her bir rehberlik amacının eğitimsel bir temeli vardır.
 • Gelişimsel rehberlik yaklaşımı, okuldaki eğitim programının öğrenci ihtiyaçları üzerine temellendirilmesini öngörür.
 • Rehberlikte Gelişimsel yaklaşım, gelişim kuramcılarının ortaya koyduğu görüşlerden, bireyin gelişimini anlama ve desteklemede, uygun koşulları oluşturmak için yararlanır.
 • Bu yaklaşım, rehberlik hizmetlerinde sonuçlar üzerinde değil, sürece önem vermeyi gerektirir. Önemli olan, öğrencinin, her yönüyle tüm olarak, gelişiminin mevcut koşullar içinde en iyi şekilde sürmesini sağlayabilmektedir.
 • Gelişimsel yaklaşım, öğrencinin kendini anlaması, kabul etmesi ve geliştirmesi süreciyle ilgilidir. Bu hedeflere yönelik olarak, bireyin kendi güçlerini kullanmasını teşvik eder.
 • Gelişimsel yaklaşım; çocuk psikolojisi, çocuk gelişimi kuramları kadar öğrenme kuramlarına da dayanır.
 • Rehberlik programları, gelişimsel sürece uygun olarak sürekli, ardışıklık ve esnek olarak hazırlanmalıdır.
 • Rehberlik programları geliştirilirken, o eğitim kademesindeki öğrencilerin gelişim görevleri “ölçülebilir yeterlilikler” olarak ifade edilmelidir.
 • Programın etkililiği, bu yeterlilikleri karşılamada ne derece başarılı olduğuyla değerlendirilmelidir.
 • Rehberlik hizmetleri, öğrencinin gelişimini etkileyen kişi ve çevre koşullarını dikkate almalıdır. Bu yüzden hizmetlerin yürütülmesinde ebeveyn, öğretmenler, yönetici ve uzmanlarla çevredeki kurum ve kuruluşlarının iş birliği ve desteği gereklidir.
Yorumlar
 • 0 Yorum