Rehberlik Deneme Sınavı Sorusu #591137

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi geleneksel ve gelişimsel yaklaşım arasındaki farklarla ilgili doğru bir ifadedir?


Gelişimsel yaklaşım tepkiseldir.

Geleneksel yaklaşım var olanı değerlendirir.

Geleneksel yaklaşım öğretimden ayrıştırılmıştır.

Gelişimsel yaklaşım öğretmen odaklıdır.

Geleneksel yaklaşım esnektir.


Yanıt Açıklaması:

Geleneksel Yaklaşım

Gelişimsel Yaklaşım

• Kriz odaklı yardım hizmeti

• Gelişmeyi sağlayıcı ve kolaylaştırıcı yardım
hizmeti

• Bilgi verme ve yöneltme ekseninde
odaklanma

• Tüm gelişim alanlarına yönelik yeterlilik
kazandırma

• Uzman odaklı

• Öğretmen odaklı

• Tepkisel

• Yaratıcı ve esnek

• Görev yönelimli

• Hedef yönelimli

• Zaman çizelgesiyle sınırlı

• Program bütünlüğü içinde

• Öğretimden ayrıştırılmış

• Öğretimle kaynaştırılmış

• Yapılanmamış

• Ölçülebilir

• Varolanı korur ve sürdürür

• Varolanı değerlendirir ve geliştirir

• Bağımsız uygulamalar

• Sürekli, aşamalı, ardışık uygulamalar

• Profesyonel müdahale

• Profesyonel hizmet

Yorumlar
  • 0 Yorum