Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #1084099

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kuruluşlarında kanıta dayalı yöntemlerin ilk adımlarından değildir?


kişisel deneyimler

performans göstergeleri

işe devam çizelgeleri

finansal göstergeler

insan kaynakları planları


Yanıt Açıklaması:

kişisel deneyimler "sağlık kuruluşlarında kanıta dayalı yöntemlerin ilk adımlarından" biri değildir

Yorumlar
  • 0 Yorum