Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #729807

Hizmeti alan ile hizmet sağlayan arasında bilgi asimetrisi olması aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlanmaktadır?


Hatalı sağlık hizmeti

Sunucu tarafından oluşturulan talep 

Açıklanması zor farklılıklar

Hekim odaklı sağlık hizmetleri

Yetersiz sağlık hizmeti


Yanıt Açıklaması:

Piyasaya bırakılan sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında ise, hizmeti alanlar ile sunanlar arasındaki bilgi asimetrisinden kaynaklanan nedenlerle, hizmetlerin türü, kapsamı, veriliş şekli ve zamanı konusunda sunucuların her zaman bir üstünlüğü bulunmakta ve bunun doğal sonucu olarak “sunucu tarafından oluşturulan talep” riski ortaya çıkmaktadır. Örneğin, göğüs ağrısı olan bir kişinin kalp ameliyatı talebi olmasa bile hekimin koyacağı teşhis ile bu talep oluşabilmekte, üstelik ertelenemez bir talep olarak gündeme gelebilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum