Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #729931

Aşağıdakilerden hangisi Epidemiyolojik anlamda “toplum” kavramına örnek olarak gösterilebilir?


Güvenlik kontrolünden geçirilen yolcular

Ülkedeki azınlık gruplara ait insanlar

Bir şehirde bulunan 65 yaş üstü kişiler

Okulda aşı yapılan öğrenciler      

Devlet hastanelerindeki hemşireler


Yanıt Açıklaması:

Toplum denildiğinde belirli sayıda kişiden oluşan topluluk kastedilmez. Toplum kavramının en yaygın karşılığı “ülke nüfusu, bir ülkede yaşayan herkes”tir. Bu anlamdaki toplum ise alt toplumlardan oluşmaktadır. Epidemiyolojideki anlamıyla toplum, incelenen insanlar topluluğudur. Toplum büyük veya küçük çaplı olabilir. Bir okulun öğrencilerinden ülke nüfusunun tamamına kadar veya daha büyük toplum tanımlamaları yapılabilir. İncelenen toplum sıklıkla (iş yeri, ilçe, bölge vb.) coğrafi sınırlarla tanımlanır. Bu tanımlama genellikle sağlık hizmetlerinin yönetimi bakımından da anlamlı olur.

Yorumlar
  • 0 Yorum