Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #743622

Aşağıdakilerden hangisi odak grup görüşmeleri veya grup tartışmalarının zayıf yanlarından birisi değildir?


Görüşmecinin deneyimli ve eğitimli olma zorunluluğu

Özel konuları sorgulamaya uygun olmaması

Karmaşık konuların soruşturulmasına olanak sağlaması

Zaman alıcı ve yüksek maliyetli olması

Kültürel veya demografik özellikler açısından grupların dengeli olmasının zorluğu


Yanıt Açıklaması:

Odak grup görüşmeleri veya grup tartışmalarının zayıf yanları şu şekilde sıralanabilir: a)Özel konuları sorgulamaya uygun değildir. b)Grupların kültürel veya demografik özellikler açısından dengeli olması zor olabilir c)Baskın kişiliği olan birkaç katılımcı tarafından yönlendirilme olasılığı olabilir. d)Görüşmecinin bu konularda deneyimli ve eğitimli olma zorunluluğu vardır e)Grubun toplanmasına elverişli rahat bir tartışma ortamı ve zaman gerektirirler f)Gerek tartışmalar gerekse veri analizi zaman alıcı ve yüksek maliyetlidir.C seçeneğinde verilen bilgi ise  grup görüşmesinin güçlü yanlarındandır. Bu nedenle doğru yanıt C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum