Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #795103

Epidemiyolojide vaka sayılarını kullanan birtakım ölçütler geliştirilmiştir. 


I. Toplumun sağlık düzeyi belirlenebilir.
II.Toplumlar veya toplum içindeki gruplar arası karşılaştırmalar yapılabilir.
III. Sağlık politikaları her dönem aynı kalmalıdır.

Yukarıda sayılan maddelerden hangisi/hangileri bu ölçütler içerisinde yer alır?


I ve III

Yanız I

I ve II

II ve III

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Vaka sayılarını kullanan birtakım ölçütler geliştirilmiştir. Bu ölçütler kullanılarak;
• Toplumun sağlık düzeyi belirlenebilir.
• Toplumlar veya toplum içindeki gruplar arası karşılaştırmalar yapılabilir.
• Toplum sağlığının değişimi izlenebilir.
• Sağlık ekonomisi açısından değerlendirmeler yapılabilir.
• Sağlık politikaları geliştirilebilir veya revize edilebilir.
• Böylece, toplumun sağlık düzeyi yükseltilebilir

Dolayısıyla cevap C seçeneğidir. Sağlık politikaları gerektiğinde geliştirilebilir veya revize edilebilir olmalıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum