Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #1086785

Aşağıdakilerden hangisi "Kanıta dayalı tıp ile kanıta dayalı sağlık yönetimi uygulamaları" arasındaki usül ve tarz farklarından biri değildir?


Klinik kararlar için kullanılacak kanıtları bulmak hekimlerin görevidir. 

yönetsel konulardaki araştırma türleri arasında amaca uygunluk için hiyerarşik bir güç sıralaması gerekmez.

kanıta dayalı tıbbi uygulamaların sonuçlarının başarılı olup olmadığını kısa sürede görmek mümkündür. 

yönetsel kararlar ve klinik amaçlı kararların kanıtları nitelik ve ikna edicilikleri açısından farklı olabilmektedir.  

sağlık yöneticilerinin kendi aralarındaki iletişim hekimlerle olan iletişimlerini olumlu etkileyebilmektedir. 


Yanıt Açıklaması:

sağlık yöneticilerinin kendi aralarındaki iletişim hekimlerle olan iletişimlerini olumlu değil olumsuz etkileyebilmektedir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum