Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #1272296

Sağlık araştırmalarında bağımlı ve bağımsız değişkenler hangi aşama için tanımlanmalıdır?


konu belirleme

kaynak tarama

uygulamanın planlanması

sonuçların raporlanması

değerlendirme


Yanıt Açıklaması:

Sağlık araştırmalarında bağımlı ve bağımsız değişkenler uygulamaların planlanması  aşamasında  tanımlanmalıdır

Yorumlar
  • 0 Yorum