Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #526072

I.   Araştırmacının müdahalesiII.  Gruplara atama durumuIII. Neden-sonuç ilişkisinin kurulabilmesi. Yukarıdaki özelliklerden hangisi/hangileri gözlemsel ve yarı deneysel araştırmalarda aynı şekilde gözlemlenebilmektedir?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Gözlemsel ve yarı deneysel araştırmalarda gruplara atamalarda randomizasyon yoktur ve neden-sonuç ilişkisinin kurulabilmesi her iki araştırma biçiminde de sıkıntılıdır. Bu açıdan her iki araştırma biçimi benzerlik gösterir. Araştırmacının müdahalesi gözlemsel araştırmalarda söz konusu değil iken, yarı deneysel araştırmalarda araştırmacının müdahalesi gözlemlenebilmektedir. Bu açıdan her iki araştırma biçimi farklılık göstermektedir. Doğru cevap D'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum