Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #531812

Aşağıdakilerden hangisi likert türü ölçek tipinin özellikleri arasında yer almaktadır?


Nitelikle ilgili değişkenleri ifade etmesi

Alınan yanıtların genellikle yüz ifadesi şeklinde semboller ile derecelendirilmesi

Bir durumun oluş sıklığının olasılık yüzdesi olarak hesaplanması

Bir görüşe katılma ya da katılmama durumunun saptanması esasına dayanması

Değişkenin ölçülen değerlerinin artan ya da azalan bir sıraya dizilmesi


Yanıt Açıklaması:

Araştırılan konu ile ilgili olarak ifade edilen bir görüşe katılma ya da katılmama durumunun saptanması esasına dayanması, likert tipi ölçeklerin özellikleri arasında yer almaktadır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum