Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #559796

Cem, bir özel hastanede yönetici olarak görev yapmaktadır. Hastanenin acil servisine bir yıl içerisinde en çok hangi yaş, cinsiyet ve sosyal sınıftan kişilerin ne tür yakınmalarla geldiğine ilişkin verilere ulaşmak istemektedir. Cem bu verilere ulaşmak için hangi veri toplama yöntemini kullanmalıdır?


"Ad-hoc" yani amaca özel araştırmalar

Sağlık enformasyon sistemleri

Mantık yürütme

Deneme-yanılma

Otoriteler


Yanıt Açıklaması:

Sağlık hizmeti verilen her birimde hizmet almak için başvuran kişilerin yaşı, cinsiyeti, mesleği, medeni durumu, öğrenim durumu, sağlık güvencesinin varlığı ve türü, gibi sosyodemografik özelliklerinin; yapılan tetkik ve incelemelerin, konulan tanı ve verilen tedavilerin; gelir ve giderlerin; çalışanlara ilişkin her türlü özelliklerin, elektronik veya kağıt ortamda düzenli olarak kaydedildiği enformasyon sistemleri vardır. Bu sistemlerden yararlanarak, örneğin, bir hastaneye bir yıl içerisinde en çok hangi cins, yaş ve sosyal sınıftan kişilerin ne tür yakınmalarla geldiği, ne tür tetkikler sonucunda hangi tanıları alarak nasıl tedavi gördükleri, tedavi giderlerinin hangi şekilde ödendiği gibi tanımlayıcı amaçla gerekli olan istatistikleri hesaplamak mümkündür.

Yorumlar
  • 0 Yorum