Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #713174

Aşağıdakilerden hangisi araştırma aşamalarının son adımıdır?


Konunun belirlenmesi
 

Kaynakların taranması

rapor ve makale yazılması

değerlendirme aşaması

Uygulamanın yapılması


Yanıt Açıklaması:

Sağlıkla ilgili araştırmaların başlıca 8 aşaması vardır: Konunun belirlenmesi, kaynakların taranması, amacın ortaya konması, uygulamaların planlanması,
ön uygulamanın yapılması, uygulamanın yapılması, değerlendirme aşaması, rapor ve makale yazılması

Yorumlar
  • 0 Yorum