Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #720638

Aşağıdakilerden hangisi gözlemsel araştırmalar kategorisindeki araştırma tasarımlarından biri değildir?


Tanımlayıcı araştırmalar

Vaka takdimleri (olgu sunumları)

Vaka serileri

Kesitsel araştırmalar

Sosyolojik araştırmalar


Yanıt Açıklaması:

Gözlemsel araştırmalar kategorisinde çok sayıda araştırma tasarımı vardır. Bu tasarımlar aşağıda belirtilmektedir:
• Tanımlayıcı araştırmalar
• Vaka takdimleri (olgu sunumları)
• Vaka serileri
• Kesitsel araştırmalar
• Kohort araştırmaları
• Vaka-kontrol araştırmaları
• Ekolojik araştırmalar

Yorumlar
  • 0 Yorum