Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #731688

Bir olayın incelenmesi, bir durumun tanımlanması veya bir görevin yapılması sırasında
kaydedilen her türlü yorumlanmamış bulgu, belge ve gözleme ne ad verilir?


Bilgi

Enformasyon

Veri

Kanıtlanmış bilgi

Varsayım


Yanıt Açıklaması:

Bir olayın incelenmesi, bir durumun tanımlanması veya bir görevin yapılması sırasında
kaydedilen her türlü yorumlanmamış bulgu, belge ve gözlem veri adını alır. Veri, dünyaya ilişkin her türlü sembole, gerçekliğe verilen genel bir addır. İnsanlar bu gerçeklikleri duyuları ile algılar, beyinleri ile anlamlandırırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum