Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #764016

Aşağıdakilerden hangisi sağık enformasyon sistemlerinde kaydedilen temel özelliklerden birisi değildir?


Başvuran kişinin öğrenim durumu

Başvuran kişilerin yaşı

Başvuran kişilerin cinsiyeti

Başvuran kişilerin mesleği

Çalışanların sağlık güvencesi


Yanıt Açıklaması:

Cevap E şıkkıdır. ağlık hizmeti verilen her birimde hizmet almak için başvuran kişilerin yaşı, cinsiyeti,
mesleği, medeni durumu, öğrenim durumu, sağlık güvencesinin varlığı ve türü, gibi sosyodemografik özelliklerinin; yapılan tetkik ve incelemelerin, konulan tanı ve verilen tedavilerin;
gelir ve giderlerin; çalışanlara ilişkin her türlü özelliklerin, elektronik veya kağıt
ortamda düzenli olarak kaydedildiği enformasyon sistemleri vardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum