Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #1084093

Yöneticilerin "Uzman görüşleri ve hasta beklentilerini" de dikkate alarak kararlar aldığı tıp uygulamalarının genel adı nedir?


sistematik derleme

meta analiz

bilimsel araştırma yöntemleri

süreli güncel yayınlar

kanıta dayalı uygulamalar


Yanıt Açıklaması:

Çağdaş yönetici, eldeki kaynakları kullanırken, tabii ki toplumun değerlerini, hastaların beklentilerini de dikkate alarak, ama mutlaka kanıtlara dayanarak kararlar vermek durumundadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum