Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #1157021

Aşağıdakilerden hangisi gözlemsel araştırma türlerinden biri değildir?


Nedensel karşılaştırmalı araştırmalar

Kesitsel araştırmalar

Kohort araştırmaları

Vaka kontrol araştırmaları

Ekolojik araştırmalar


Yanıt Açıklaması:

Gözlemsel araştırmalar kategorisinde çok sayıda araştırma tasarımı vardır. Bunlar;

  • Tanımlayıcı araştırmalar
  • Vaka takdimleri (olgu sunumları)
  • Vaka serileri
  • Kesitsel araştırmalar
  • Kohort araştırmaları
  • Vaka-kontrol araştırmaları
  • Ekolojik araştırmalar 
Yorumlar
  • 0 Yorum