Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #1272667

İçerik geçerliliği için kullanılan yöntemler aşağıdakilerden hangisidir?


Faktör analizi

Korelasyon analizi

Uzman görüşü

Duyarlılık analizi

Kappa indeks


Yanıt Açıklaması:

İçerik geçerliliği için kullanılan yöntemlerden biri uzman görüşü diğeri ise literatür taramadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum