Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #559472

Kanıta dayalı yönetime ilişkin hangisi doğrudur?


Kanıta dayalı yönetim sayesinde, bazı işlerin ve süreçlerin standardize edilerek herkes tarafından aynı şekilde yürütülmesi sağlanabilmektedir.

Yapılan işlerin, uygulamaya konulan kararların sonuçları ölçümlenerek başarılı olup olmadıkları net değildir.

Kanıta dayalı yönetim, sağlık hizmetlerinde yıllardır egemen olan başhekim, başhemşire, müdür gibi unvanlı kişiler, kıdemli hekimler ya da sağlık kuruluşlarının sahiplerinin, temsilcilerinin yönetimidir.

Çağdaş yönetim anlayışında yönetim kararlarında başrol, yöneticinin özelliklerine aittir.

Kanıtlar, genellikle uzman görüşlerinden ve hasta beklentilerinden elde edilen bilgilerdir.


Yanıt Açıklaması:

Kanıta dayalı yönetim sayesinde, bazı işlerin ve süreçlerin standardize edilerek herkes tarafından aynı şekilde yürütülmesi sağlanabilmektedir. Yapılan işlerin, uygulamaya konulan kararların sonuçları ölçümlenerek başarılı olup olmadıkları net olarak değerlendirilmektedir. Kanıtlar, genellikle bilimsel yöntemlerle yapılan araştırmalardan elde edilen bilgilerdir.Çağdaş yönetim anlayışında ise yönetim kararlarında başrol kanıtlara aittir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum