Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #721038

I. Soyutluk II. Homojenlik III. Bütünlük Sağlık hizmetleri için yukarıdaki özelliklerden hangisinin/hangilerinin olması gereklidir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II, III


Yanıt Açıklaması:

Sağlık sektörü, her şeyden önce bir hizmet sektörüdür ve hizmetler için geçerli olan
soyutluk, heterojenlik ve bütünlük gibi özellikler sağlık hizmetleri için de geçerlidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum