Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #729792

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin “bütünlük” özelliği ile ilgilidir?


Hastaların bireysel farklılıklarından dolayı aynı tedaviye farklı cevaplar vermesi.

Herhangi bir aşamada yaşanan aksaklığın hizmetin kalitesi hakkında yanlış algıya sebep olması. 

Sunulan hizmetlerin maliyetlerinin oldukça yüksek olması

Sağlık hizmetlerinde istenen hizmetlerin aslında hizmet sunucular tarafından talep edilmesi

Sağlık sunucularının aşırı ve gerekli olmayan hizmetleri sunmaya yönelik eğilimleri olması.


Yanıt Açıklaması:

Sağlık hizmetleri bütündür. Bütünlük özelliğinin anlamı, hastanın başvuru anından iyileşerek sağlık kuruluşundan ayrılma anına kadar her aşamada verilecek hizmetlerin bir bütün olarak anlam taşımasıdır. Hizmetlerin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilecek hatalar veya eksiklikler hizmetin tümünün kalitesinin hatalı algılanmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle de hizmetlerin sadece tanı ve tedavi özellikleri açısından değil, her yönü ile hastanın bireysel özellikleri, bilimsel gerçekler, inanç ve beklentilerine uygun olması gerekir.

Yorumlar
  • 0 Yorum