Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #737386

Telefonla görüşme yöntemi veri toplayan ile araştırmaya katılan her kişinin telefonla iletişime geçerek görüş alışverişinde bulunması şeklinde gerçekleşir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu yöntemin güçlü yanlarından birisi değildir?


Zaman ve her türlü maliyet açısından ucuzdur.

Görüşmecinin beden dilinden kaynaklanabilecek iletişim hatalarını engeller.

Sadece telefonu olanlardan veri toplanabilir.

Okuma yazması olmayanlardan da veri toplanmasına olanak sağlar.

Anlaşılmayan soruları açıklama olanağı sağlar.


Yanıt Açıklaması:

Telefonla görüşme yöntemi; veri toplayan ile araştırmaya katılan her kişinin telefonla iletişime geçerek görüş alışverişinde bulunması şeklinde gerçekleşir. Bu yöntemde de görüşmeci eğitimi yapılarak görüşmeler standardize edilmelidir. Bu yöntemin güçlü yanları şunlardır:
• Zaman ve her türlü maliyet açısından ucuzdur.
• Görüşmecinin beden dilinden kaynaklanabilecek iletişim hatalarını engeller.
• Okuma yazması olmayanlardan da veri toplanmasına olanak sağlar.
• Anlaşılmayan soruları açıklama olanağı sağlar. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum