Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #748422

Tutum, eğilim, algı gibi nitelikle ilgili konularda kişilerin subjektif değerlendirmelerini saptamak amacıyla kullanılan ölçekler aşağıdakilerden hagisidir?


Yüz İfadesi O¨lçekleri

Likert Türü O¨lçekler

Sözel O¨lçekler

Juster Türü O¨lçekler

Boyutlu O¨lçekler


Yanıt Açıklaması:

Tutum, eğilim, algı gibi nitelikle ilgili konularda kişilerin subjektif değerlendirmelerini saptamak amacıyla kullanılan ölçeklerdir. Araştırılan konu ile ilgili olarak ifade edilen birgörüşe katılma ya da katılmama durumunun saptanması esasına dayanır.

Yorumlar
  • 0 Yorum