Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #1157116

Değişik sayıdaki önemli nedenleri daha az önemde olan nedenlerden ayırmak için yararlanılan temel kalite aracı metotudu aşağıdakilerden hangisidir?


Neden-Sonuç Diyagramı (İshikawa Diayagramı)

Pareto Analizi

Kontrol C¸izelgeleri (C¸etele Tablosu)

Saçılma (Dağılma-Serpilme) Diyagramı

Histogram


Yanıt Açıklaması:

Pareto analizi, değişik sayıdaki önemli nedenleri daha az önemde olan nedenlerden ayırmak için yararlanılan bir metotdur. 

Yorumlar
  • 0 Yorum