Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #526495

Örnek seçiminin ilk aşamasında yapılması gereken eylem aşağıdakilerden hangisidir?


Evrenin listelenmesi

Evrenin tanımlanması

Örnekleme yöntemine karar verilmesi

Örnek büyüklüğünün hesaplanması

Örneklem birimlerinin seçilmesi


Yanıt Açıklaması:

Örnek seçiminin ilk aşamasında yapılması gereken eylem, evrenin tanımlanmasıdır. Sonrasında sırasıyla; evrenin listelenmesi, örnekleme yöntemine karar verilmesi, örnek büyüklüğünün hesaplanması ve örneklem birimlerinin seçilmesi aşamaları gelir. Doğru cevap B'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum