Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #712119

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sağlık araştırmalarında raporlama ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?


Yönetimle ilgili araştırmalarda nitel yöntemlere olabildiğince çok yer verilmelidir.

Rapor tamamlandıktan sonra veriler ve dokümanlar atılabilir.

Her aşamada objektif olunmalıdır.

Araştırma raporunu çalıştığı alanla ilgili olarak rapor konusunda yetkin herkes hazırlayabilir.

Amaç işe yarayacak, olabildiğince kaliteli bilgilere, kanıtlara ulaşmak olmalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Rapor tamamlandıktan sonra veriler ve dokümanlar atılmamalı, daha sonra ikincil veri analizleri ya da başka amaçlarla kullanılma olasılığı olması nedeniyle uygun bir yerde saklanmalıdır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum