Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #712150

Araştırma sonunda rapor yazımı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Uygun kaynaklardan gerekli bilgiyi toplayıp derledikten sonra raporun amacına yönelik kritik bilgi ve bulgular da derlenmelidir.

Eğer amaç iyi ortaya konursa, tartışılacak bilgiyi derlemek ve raporun muhataplarını tanımlamak kolaylaşacaktır.

Raporun nasıl kullanılacağı ve kimlere sunulacağı önceden düşünülmelidir.

Rapor hazırlayan kişiden beklenen sadece bulgu aktarımıdır.

Araştırma sonunda rapor yazımına başlamadan önce bir çerçeve plan yapılmalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Rapor hazırlayan kişiden beklenen sadece bir bulgu aktarımı değil, elindeki bulguya dayalı analiz yapılmasıdır. Talep edilen raporun tipi, kapsamı, hangi bilgi ve bulguların öğrenilmek istendiği, çözülmesi gereken problemin ne olduğu, raporun neyi amaçladığı, hangi kritik hususlara değinilmesi gerektiği ve bütün bunlar için raporu hazırlayan kişinin hangi bilgilere ihtiyaç duyduğu netleştirilmelidir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum