Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #561480

Bir bilimsel araştırma raporunda, hipotezin nasıl test edildiği, hangi bölümde ele alınır?


Giriş 

Gereç ve yöntemler 

Bulgular 

Tartışma 

Öneriler


Yanıt Açıklaması:

Bilimsel yöntem, bir hipotez ortaya koyma, hipotezi test etme ve test sonucunda elde edilen bulguların başlangıçtaki hipotezi destekleyip desteklemediğine karar vermeyi ge­rektirmektedir. Bilimsel bir araştırmanın raporu, bu bilimsel yöntemi yansıtacak şekilde hazırlanır. Giriş metninde hipotez ortaya konur. Ardından hipotezin nasıl test edildiğini gösteren Gereç ve Yöntem bölümü yer alır. Bulgular başlığı altında, test sonucunda elde edilen yorumlanmamış ham veriler yer alır. Tartışma veya Sonuçlar bölümü, elde ettiğiniz bulguların hipotezinizi destekleyip desteklemediğini konu edinir. Bu nedenle doğru yanıt B seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum