Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #690318

Nicel verilerin özetlenmesinde kullanılan ölçütlerden biri olan dağılım aralığı nasıl hesaplanır? 


Ölçüm değerlerinin en küçükten en büyüğe doğru sıralanması ile

Dağılımda en çok kişinin aldığı değerin hesaplanması ile 

Aritmetik ortalama ile varyans değerinin toplanması ile 

Standart sapma ile tepe değeri arasındaki farkın belirlenmesi ile

En büyük değerden en küçük değerin çıkarılması ile


Yanıt Açıklaması:

Nicel verilerin özetlenmesinde kullanılan ölçütlerden biri olan dağılım aralığı, en büyük değerden en küçük değerin çıkarılması ile hesaplanır. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum