Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #696834

Beyaz yakalı ve mavi yakalı bireyleri ele alan bir araştırma incelenen diğer değişkenler, iş doyumları, yaşam doyumları ve depresyon düzeyleridir. Bu değişkenleri araştırmadaki bağımlı ve bağımsız rolleri açısından ele aldığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade olur?


Beyaz yakalı bireyler bağımlı değişkendir.

Mavi yakalı bireyler bağımlı değişkendir.

Depresyon bağımsız değişkenlerden biridir.

Toplam 5 değişken analize konu olmuştur.

Bağımlı değişken 3 tanedir.


Yanıt Açıklaması:

Bu araştırmada ele alınan bağımlı değişkenler iş doyumları, yaşam doyumları ve depresyon düzeyleridir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum