Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #696842

Bir sınıftaki erkek ve kız öğrencilerin haftalık ders çalışma süreleri saat cinsinden sırasıyla:

Erkekler: 8, 10, 11, 12, 12, 15, 16, 20, 30

Kızlar: 8, 16, 18, 20, 29, 29, 30

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kız ve erkek öğrencilerin dağılım aralığı eşittir.

Kız öğrencilerin ortancası 29'dur.

Erkek öğrencilerin tepe değeri 12'dir.

Erkek öğrencilerin ortalaması 14,88'dir.

Kız öğrencilerin ortalaması 21,42'dir.


Yanıt Açıklaması:

Bir veri grubunda en çok tekrarlanan değere tepe değeri, o veri grubunun küçükten büyüğe sıralanması ile elde edilen sıralamada ortada yer alan değere ortanca denir. Bu tanımlara göre, kız öğrencilerin ortancası 20; tepe değeri 29'dur. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum