Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #701846

Aşağıdakilerden hangisi iki seçenekli nitel değişken örneğidir?


Bir araştırmaya 5 ayrı hastaneden katılan hasta sayısı

Bir yıl içerisinde hastaneye yatan kişilerin kan grupları

Araştırmaya katılan kişilerin aylık gelir düzeyleri

Yoğun bakım ünitesinde bir ay içinde yatan hastaların cinsiyet dağılımı

Çalışmaya alınan toplam hasta sayısı


Yanıt Açıklaması:

Nitel veriler sayısal değildir. Örneğin, araştırmaya alınan hastaların doğum yeri nitel bir değişkendir ve bu değişkene ilişkin veriler yani şehir, köy, kasaba adlarının hepsi birer veridir. Ancak bu şehir isimleri 1,5; 5; 1500 gibi sayısal olmayan karakterdedir. Nitel verilerin kaç tür kategorisi olduğuna göre değişik adlandırması yapılmaktadır. Sadece iki seçenekten oluşan veriler vardır. İki seçenekli değişkenlere cinsiyet (erkek ve kadın seçenekleri), sağkalım (sağ kaldı, öldü seçenekleri) gibi örnekler verilebilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum