Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #710232

Sağlık hizmetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sağlık hizmetlerinin 10 yıl arayla uygulanması esastır. 

Sağlık hizmetlerinde esas olan bireylerin duygusal olarak iyi olma halidir.

Sağlık hizmetlerinde esas olarak sağlık çalışanlarının memnuniyeti önemlidir.

Sağlık hizmetlerinde zaman kavramı önemli değildir.

Sağlık hizmetlerini en düşük maliyetle sunmak önemli bir faktördür.


Yanıt Açıklaması:

Ülkelerin sosyoekonomik kalkınmışlık düzeylerinin en önemli göstergelerinden birisi de sağlık hizmetleridir. Sağlık hizmetlerinin temel amacı toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini, müşterinin istediği kalitede, istediği zamanda ve mümkün olan en düşük
maliyetle sunmaktır. Sağlık hizmetleri kalitesini yalnız tıbbi faaliyetler açısından ele alan bir tanıma göre, kalite bir hastalık ya da durumun bir fonksiyonu olarak bireyin sağlık durumunda meydana gelebilecek bir gerilemeyi en azından durduracak ya da iyileşme sağlayacak belli faaliyetlerin yerine getirilmesidir. Sağlık hizmetlerinde kalite başka bir tanıma göre; birey ve topluma sunulan sağlık hizmetlerinin arzulanan sağlık çıktılarına ulaşma ihtimalini arttırma ve günün profesyonel bilgi birikimi ile tutarlı olma derecesidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum