Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #731355

Standart hata ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Standart hata tepe değeri ile doğru orantılıdır

İlk çeyreğin standart hatası her zaman ikinci çeyrekten daha büyüktür.

Katılımcı sayısı arttıkça standart hata  azalır.

Aritmetik ortalama ile standart hata ters orantılıdır.

Dağılım aralığı arttıkça standart hata azalır.


Yanıt Açıklaması:

Örneklem büyüklüğü arttıkça standart hata azalmaktadır. Eğer örneklem büyüklüğü evrenin tamamını kapsayacak hâle gelirse standart hata sıfır olur, yani hiç tahmin hatası yapmaksızın kesin değeri bulmuş oluruz.

Yorumlar
  • 0 Yorum