Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #911148

Aşağıdakilerden hangisi örneklemenin sakıncalarındandır?


Ulaşılmak istenilen sonuçlara kısa sürede ulaşma olanağı sağlar.

 Toplum içerisinde bazı kişilerin araştırmaya alınmaması nedeniyle ayrımcılık duygularına
neden olabilir.

 Para, iş gücü, araç-gereç anlamındaki maliyetlerin daha az olmasını sağlar.

Sağlıkla ilgili konular çok değişkenli olduğu için küçük gruplar sayesinde değişkenlerin
etkisinin kontrolü daha kolay olur, daha kesin sonuçlar elde edilir.

 Araştırmaya katılmama, eksik veri toplama, gözlemciler arası farklılık, ölçüm/gözlem
hataları, gibi hataları kontrol altına almak daha kolaydır.


Yanıt Açıklaması:

Yararları:
• Ulaşılmak istenilen sonuçlara kısa sürede ulaşma olanağı sağlar.
• Para, iş gücü, araç-gereç anlamındaki maliyetlerin daha az olmasını sağlar.
• Sağlıkla ilgili konular çok değişkenli olduğu için küçük gruplar sayesinde değişkenlerin
etkisinin kontrolü daha kolay olur, daha kesin sonuçlar elde edilir.
• Araştırmaya katılmama, eksik veri toplama, gözlemciler arası farklılık, ölçüm/gözlem
hataları, gibi hataları kontrol altına almak daha kolaydır.
• Örneklem hatası araştırıcı tarafından öngörülen ve izin verilen bir hata olduğu için
sonuçların yorumu sırasında etkisini ölçme imkanı vardır.
Sakıncaları:
• Her zaman örneklem hatası olması söz konusudur.
• Toplum içerisinde bazı kişilerin araştırmaya alınmaması nedeniyle ayrımcılık duygularına
neden olabilir.
• Görülme sıklığı çok az olan durumların araştırılması sırasında ya çok büyük örneklerle
çalışmak gerekir ya da incelenen durumla hiç karşılaşamama riski vardır

Yorumlar
  • 0 Yorum