Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Deneme Sınavı Sorusu #1171444

Toplam Kalite Yönetimi’nin iki anahtar kavramından ilki aşağıdakilerden hangisidir?


Kalite politikası

İstatistiksel proses kontrol

Sürekli iyileştirme

Rekabet avantajı

Tıbbi bakım kalitesi


Yanıt Açıklaması:

 Toplam Kalite Yönetimi’nin iki anahtar kavramından ilki istatistiksel proses kontrol diğeri de sürekli
iyileştirmedir. Her ne kadar bu iki kavram işletmelerin rekabet avantajı kazanmasında
işletmeye yardımcı olsa da günümüz işletme çevresinde değişim ve yenilik yönetimi işletmenin hayatta kalabilmesinde daha önemli hâle gelmiştir.Tıbbi bakım kalitesi, bakım sürecinin bütün safhalarında beklenen kazanç ve kayıp dengelerini göz önüne aldıktan sonra hasta iyiliğini ifade eden kapsamlı bir ölçüyü arttırması eklenen bakım türüdür.

Yorumlar
  • 0 Yorum